Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový občanský zákoník - musí se přepisovat stanovy?

21. 3. 2015

Nový občanský zákoník - musí se přepisovat stanovy?

Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) je vydán zákonem č.89/2012 Sb. a začal platit od 1.1.2014. Zákoník přináší celou řadu změn, které mohou ovlivnit stanovy SVJ.

NOZ je obsáhlý dokument, který je rozdělen do několika částí a my si postupně zákoník projdeme a představíme paragrafy, které se společenství vlastníků týkají.

Změny které zavádí NOZ:

1) Název společenství, § 1200
V názvu "Společenství pro dům č.p. ..." je v zákoníku přidáno slovo "vlastníků" takže po novu "Společenství vlastníků pro dům č.p. ...". Oprava názvu společenství v rejstříku a ve stanovách by měla být provedena do 2 let viz § 3042.
Ve stanovách na mnoha místech používaný název "Společenství" se mění na "Společenství vlastníků" viz § 1166, odstavec 2.

2) Statutární orgány, § 1205
Nejvyšším orgánem zůstává shromáždění vlastníků.
Kolektivní orgán představuje výbor.
Jednočlenný orgán představuje předseda, není již používán termín "pověřený vlastník".
Možnost volby jednočlenného orgánu musí být ve stanovách uvedena. Členem voleného orgánu se může stát i osoba která v domě nevlastní bytovou jednotku, avšak musí být svéprávná a bezúhonná.
Pokud člen orgánu odstoupí jeho funkce zaniká po 2 měsících (ve stanovách bylo nejdéle 30 dnů) od doručení jeho písemného prohlášení § 160. Nově se na jednání statutárního orgánu se budou vztahovat pravidla o zastoupení § 443-449.

3) Odpovědnost člena voleného orgánu § 159
Zvolením se člen zavazuje vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud zůstává ve funkci i přes vědomí že na ni nestačí jedná se o "porušení péče řádného hospodáře" a povinnost nahradit způsobenou škodu.

4) Působnost shromáždění, nová definice viz § 1208

K přijetí usnesení stačí souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků § 1206 odst.2. O jiném počtu hlasů NOZ nehovoří.

5) Rozhodnutí mimo zasedání, nová definice viz § 1210-1214

6) Přehlasovaný vlastník, Může se obrátit na soud do 3 měsíců, §1209 (v současnosti to bylo do půl roku).

7) Správa domu a pozemku, nová definice viz § 1189

8) Stanovy
NOZ se neodvolává na "Vzorové stanovy", používá název "stanovy", § 1200 odst. 2a
Vzorové stanovy jsou zrušeny, §3080 odstavec 216 a 217.
Stanovy bude nutné uvést do souladu s novým zákonem do doby 3 let od dne nabytí účinnosti NOZ § 3041 odst. 2.
Stanovy mají mít formu "veřejné listiny" §1200 a u té se požaduje "notářský zápis" § 3026. Při projednávání změny stanov se shromáždění bude muset účastnit notář.
Povinné zakládání stanov do sbírky listin ukládá od 1.1.2014 zákon o veřejných rejstřících. A také jejich úplné znění po provedení každé změny.

Účelem článku je vzbudit zájem o změny jenž NOZ přináší. Není zde možné zachytit všechny podrobnosti a tak bude nutné otevřít zákoník a některé kapitoly přečíst z originálu. Na případnou úpravu by mělo být dost času, a proto není potřeba stanovy unáhleně měnit.

Jste s našimi stanovami spokojeni? Napište do komentářů co byste změměnili a co by naopak nebylo dobré z Nového občanského zákoníku přebírat.

Nový občanský zákoník on line

Verze v PDF

Výkladová stanoviska Justice.CZ

 

Informace publikované v tomto článku jsou přebírané z internetu a mají pouze informativní charakter.