Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozúčtování nákladů na teplo

21. 3. 2015

 Rozúčtování nákladů na teplo pro ÚT je dáno vyhláškou 372/2001 Sb., § 4, která nám udává, že náklady na tepelnou energii pro vytápění v zúčtovací jednotce, musí být rozděleny na základní a spotřební složku. V našem Základní složka činí 40% - 50% nákladů na vytápění a zbytek nákladů tvoří složku spotřební.

Základní složka se rozpočítává dle započitatelné podlahové plochy bytu.

Spotřební složka se rozpočítává úměrně výši náměrů indikátorů tepla s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Při výpočtu nákladů tepla (ÚT) je pak dále kontrolováno dodržení § 4 odstavec 4 vyhlášky 372/2001 Sb., viz citace níže.

Pro vyúčtování máme v současné době stanoveno rozdělení 40% základní a 60% spotřební složky a následující koeficienty polohy:

 ronica-koeficienty.jpg

Citace vyhlášky 372/2001 Sb. § 4 odstavec 4: „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu  výpočtové  metody uvedené v odstavci 3.“