Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění   Společenství vlastníků Ciolkovského 845

Datum konání: 26.3. 2015 od 19:00 hodin
Místo konání: Ciolkovského 845/16 - sušárna

Program:
1. Zpráva o činnosti výboru Společenství
2. Zpráva o hospodaření Společenství a účetní závěrka za rok 20l4
3. Volby člena do výboru SVJ za p.Honce a náhradníky
4. Výměna PVC v chobičkách a vymalování stěn (podmínka - po dobu této
     činnosti vyklizení chodeb)
5. Schválení stanov - možná, výbor dá vědět
6. Diskuse a náměty pro činnost Společenství
7. Závěr


                               (Soubor ke stažení zde:    Zápis ze dne 26.3.15.docx)

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ 845 dne 26.3.2015

Program:

1. Úvod a seznámení s programem shromáždění

2. Zpráva o činnosti výboru SVJ

3. Zpráva o hospodaření SVJ

4. Plán oprav pro rok 2015

5. Volba nových členů do výboru SVJ

6. Závěr shromáždění

 

1. Úvod a seznámení s programem shromáždění

 

            Shromáždění vlastníci byli zpraveni o bodech programu a bylo spočítáno, že přítomno k hlasování je nadpoloviční většina všech vlastníků, tj. shromáždění je usnášeníschopné.

 

 

Předseda výboru Josef Šrámek upozornil shromáždění na současné problémy v domě:

            a) Odpadky vyhazované z oken.

            b) Opakované nezavření větraček u společných lodžií.

            c) Opakovaně kouření ve společných prostorách budovy.

 

2. Zpráva o činnosti výboru SVJ

            Zprávu přednesl místopředseda výboru Karel Schulndensfeld.

Zpráva byla jednomyslně přijata všemi přítomnými členy SVJ.

3. Zpráva o hospodaření SVJ

            Zprávu přednesla za kontrolní komisi paní Senková.

Zpráva byla jednomyslně přijata všemi přítomnými členy SVJ.

4. Plán oprav pro rok 2015

            1. Vymalování a pokládka nového PVC v chodbičkách. Vybraná firma Stavby

                   rekonstrukce budov cena 336.690,-                               Hlasování - jednomyslně ANO

 

            2. Nátěr suchovodů provede K.Schuldensfeld  cena 11.200,- Kč        

                                                                                                            Hlasování - jednomyslně ANO

 

5. Volba nových členů do výboru SVJ

            Z výboru odstoupil člen výboru p.Honc a shromážděním byl zvolen nový člen výboru

              slečna Švábová.

            Nová členka výboru byla schválena jednomyslně.

 

Usnesení

Řídící shromáždění přednesl tento návrh usnesení:

Shromáždění vlastníků vzalo na vědomí zprávu o činnosti výboru za období od 16.4.2014

 

Návrh p.Kladivy:

-   Pokud hlasování mimo shromáždění bude odesíláno e-mailem, musí být vždy oskenováno

      se všemi údaji a to v rozlišení 600 DPI, aby byla dobrá čitelnost obsahu a podpisu.

-  V případě, že se bude muset opravovat ve stupačkách, bude muset majitel bytu zaplatit

     demontáž nebo bourání, zpětnou montáž a zazdění stěny stoupačky spojené s bytem.

-  Založení webových stránek. Rok na zkoušku, minimálně 20 pravidelných návštěvníků.

Tyto návrhy byly schváleny.

 

Diskuse o vstupních a vnitřních dveří u schránek

-  Návrh provedení obou dveří na šoupací s el. pohonem jako mají u sousedů.

-  Při zavedení vstupních dveří na šoupací ,vstup na čip, nové zvonkové tablo včetně

    digitálních bytových telefonů.

-  Sehnat cenové návrhy.                                        Termín:  do schvalování nových stanov.

 

Shromáždění vlastníků schvaluje:

- Zprávu o hospodaření Společenství

- Účetní závěrku za rok 2014

- Plán oprav na další období

 

6. Závěr shromáždění

Předseda výboru Josef Šrámek poděkoval přítomným členům za účast a ukončil shromáždění ve 20 hod..

Přílohy (uloženo u předsedy SVJ):

            1. Pozvánka na shromáždění vlastníků

            2. Prezenční listina shromáždění s tabulkou vyhodnocení účasti přítomnosti

            3. Zpráva o činnosti výboru Společenství

            4. Zpráva kontrolní komise o hospodaření Společenství

            5. Plán oprav na další období

            6. Řízení shromáždění

 

Zápis: pí.Špínová

Předseda : Josef Šrámek        

Místopředseda : Karel Schuldensfeld   

 

 


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář